Borang tempahan

8:44 PM / by Pojan

Aku hanya ambik tempahan sampai 10 unit ja. Sapa cepat dia dapat^^

ShareThis